قرض دادن روزنامه بیرانوند اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

قرض دادن: روزنامه بیرانوند اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز عکس خبری دیدار یوکیا آمانو، رییس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با علی اکبر صالحی

به گزارش ایسنا، یوکیا آمانو، رییس آژانس بین المللی انرژی اتمی طی سفری به تهران، یکشنبه ۷ آبان با علی اکبر صالحی، رییس شرکت انرژی اتمی کشور دیدار و گفتگو کرد.

دیدار یوکیا آمانو، رییس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با علی اکبر صالحی

دیدار یوکیا آمانو، رییس آژانس بین المللی انرژی اتمی با علی اکبر صالحی

عبارات مهم : آژانس

به گزارش ایسنا، یوکیا آمانو، رییس آژانس بین المللی انرژی اتمی طی سفری به تهران، یکشنبه ۷ آبان با علی اکبر صالحی، رییس شرکت انرژی اتمی کشور دیدار و گفتگو کرد.

دیدار یوکیا آمانو، رییس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با علی اکبر صالحی

به گزارش ایسنا، یوکیا آمانو، رییس آژانس بین المللی انرژی اتمی طی سفری به تهران، یکشنبه ۷ آبان با علی اکبر صالحی، رییس شرکت انرژی اتمی کشور دیدار و گفتگو کرد.

دیدار یوکیا آمانو، رییس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با علی اکبر صالحی

به گزارش ایسنا، یوکیا آمانو، رییس آژانس بین المللی انرژی اتمی طی سفری به تهران، یکشنبه ۷ آبان با علی اکبر صالحی، رییس شرکت انرژی اتمی کشور دیدار و گفتگو کرد.

دیدار یوکیا آمانو، رییس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با علی اکبر صالحی

واژه های کلیدی: آژانس | انرژی | عکس خبری

دیدار یوکیا آمانو، رییس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با علی اکبر صالحی

دیدار یوکیا آمانو، رییس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با علی اکبر صالحی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs